zwiń Administrator rze.pl

 

zwiń Poczta - rze.pl
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
wszędzie firma opis miejscowość słowa kluczowe
Aby wyszukać firmę, należy wpisać słowo mające min. 3 znaki
Zaawansowane

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

spgk.rze.pl

Rok założenia: 1996

Liczba zatrudnionych: 331

Adres:

38-500 Sanok
ul. Jana Pawła II 59
woj. podkarpackie

Kontakt:

Profile działalności

Usługi komunalne

Osoby zarządzające firmą:

 • Czesław Bartkowski - Prezes Zarządu, (13) 464 79 00
 • Andrzej Krzysik - Członek Zarządu
 • Anna Kullanda - Członek Zarządu, (13) 464 79 00

Osoby kontaktowe:

 • Anna Kullanda - Członek Zarządu, (13) 464 79 00
Wyroby i usługi

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Przedmiotem działania Spółki zgodnie z wpisem do KRS jest:

 • dostawa ciepła dla celów: centralnego ogrzewania, technologicznych, ciepłej wody użytkowej,
 • zaopatrzenie w wodę,
 • usuwanie i oczyszczanie ścieków,
 • utrzymanie czystości, segregacja odpadów i ich utylizacja,
 • usługi w zakresie komunikacji miejskiej
 • roboty remontowo - budowlane,
 • usługi transportowe,
 • drogownictwo,
 • sprzedaż materiałów i towarów (w głównej mierze: Baza Paliw, Sklep Motoryzacyjny, usługi warsztatowe związane z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych),
 • inna działalność produkcyjna, handlowa i usługowa. Terenem działania jednostek organizacyjnych Spółki jest Miasto Sanok, a także częściowo gminy sąsiednie.
Dane podstawowe
Wizytówka
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku powstało w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego SPGK na mocy Uchwały Rady Miasta z dnia 25.01.1996 r. w sprawie wyboru formy organizacyjno - prawnej prowadzenia działalności podjętej na podstawie ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Powstała w wyniku przekształcenia. Spółka jest jednoosobową Spółką Gminy Miasta Sanoka. Na podstawie aktu notarialnego z dnia 06.03.1996 r. postanowieniem Sądu Rejonowego - Sądu Gospodarczego Wydział V w Krośnie została dnia 11.03.1996 r. wpisana do Rejestru Handlowego w Dziale B pod numerem 609. Po wejściu w życie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - SPGK Spółka z o.o. w Sanoku zostało wpisane do KRS, Numer 0000118475 (postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 25.07.2002 r.).Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 805 500 zł i dzieli się na 51 611 udziałów po 500 zł każdy udział. Kapitał własny Spółki wynosi 39 745 041,01 zł.Zatrudnienie w Spółce wg stanu na 31.08.2007 r. wynosi 388 pracowników i w roku bieżącym utrzymuje się na stałym poziomie.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Spółka jest naturalnym monopolistą na rynku lokalnym w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Jest również jednym z głównych wytwórców energii cieplnej, i potentatem w zakresie świadczenia usług wywozu nieczystości stałych.W Zakresie pozostałych usług takich jak : sprzątanie miasta, usługi drogownictwa, transport towarowy, usługi remontowo - budowlane, handel, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych Spółka działa w warunkach wolnej konkurencji rynkowej.SPGK nie ma decydującego wpływu na kształtowanie się cen w zakresie usług komunalnych wynikających z zadań własnych Gminy. Dotyczy to : ustalania opłat za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz przewóz osób komunikacją miejską. Ceny te zatwierdza Burmistrz Miasta Sanoka. Pozostałe ceny są w kompetencji Zarządu Spółki lub wynikają z taryf.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W dniu 01.08.2014 rok Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku otrzymało Certyfikat wydany przez TŰV NORD CERT Systems GmbH zaświadczający, że Przedsiębiorstwo wprowadziło i stosuje system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2009 w zakresie dostawy ciepła, zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków, utrzymania czystości miasta, segregacji odpadów komunalnych, usług w zakresie komunikacji miejskiej, utrzymania dróg miejskich, obsługi technicznej oraz serwisowania pojazdów samochodowych, sprzedaży paliw i artykułów motoryzacyjnych. Certyfikat ważny jest do 03.08.2017 rok.

Posiadane nagrody i wyróżnienia:

 • Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" przyznany w latach 2004 - 2013, w tym: Złoty Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" w roku 2005, Złotą Statuetkę za rok 2007, Brązowy Laur za rok 2008, Srebrny Laur za rok 2009, Złoty Laur za rok 2010 oraz Platynowy Laur 2011 i Platynowa Statuetka 2012.
 • Certyfikat "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego", przyznany na okres od 29 października 2004 roku do 7 grudnia 2010 roku oraz Złotą Kulę dla Lidera Województwa Podkarpackiego za 2007,2008 rok jak również Brylantową Kulę dla Lidera Województwa Podkarpackiego za rok 2009 i Rubinową Kulę za rok 2010.
 • Certyfikat "Podkarpacka Nagroda Gospodarcza" za rok 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013.
 • Certyfikat Solidna Firma 2010, 2011, 2012, 2013.
 • Certyfikat "Firma Bliska Środowisku" edycja 2009 oraz nagrodę „Ekostrateg 2009”.
 • Laureat VIII i IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".
 • Jakość roku 2012
 • Certyfikat "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego" oraz Szmaragdową Kulę dla Lidera Województwa Podkarpackiego za 2013 rok. Certyfikat przyznawany jest przez Podkarpacką Izbę Przemysłowo-Handlową.
 • "Gazela Biznesu" 2013 przyznany przez redakcję "Pulsu Biznesu" jako ocena wiarygodnego partnera handlowego.
 • Certyfikat "Ciepło Systemowe" zaświadczający jakość dostarczonego produktu.
 • Spółka znalazła się również na pozycji 76 w klasyfikacji głównej rankingu Najlepszych Firm Podkarpacia "Złota Setka".
Wyroby i usługi
Wizytówka

Administrator Portalu: Centrum Promocji Biznesu 35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5, tel/fax: (17) 852 56 46

Kontakt z administratorem portalu